Keer terug naar de startpagina

© 2018 - Antoniusschool
School
Schoolbestuur
Pedagogisch project
Praktische info
Inschrijven
Pestproject
Schoolreglement
Ons team
  Schoolbestuur
Schoolraad
Oudercomité
Leerlingenraad
Scholengemeenschap
Bewegingsopvoeding
Veelgestelde vragen
Wat is het?
Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.
 
Benaming en maatschappelijke zetel
VZW Katholiek Basisonderwijs Sint-Antonius
Handelslei 72
2980 Sint-Antonius-Zoersel
 
Leden van het schoolbestuur

  • Aloïs Van Oevelen (voorzitter)
  • Lies Dalemans (secretaris)
  • Johan Verheyen (penningmeester)
  • Mieke Verdonck
  • Jef Christiaensen