Keer terug naar de startpagina

© 2018 - Antoniusschool
School
Pestproject
Pedagogisch project
Praktische info
Inschrijven
  Pestproject
Schoolreglement
Ons team
Schoolbestuur
Schoolraad
Oudercomité
Leerlingenraad
Scholengemeenschap
Bewegingsopvoeding
Veelgestelde vragen
Onze visie
Op onze school staat niet enkel het leren centraal. We willen ook een school zijn waar alle kinderen zich goed voelen. Daarom nam onze school deel aan de Vlaamse week tegen pesten. De school en het oudercomité organiseerden dit jaar samen een ouderavond. Gie Deboutte, die in Vlaanderen als specialist op het gebied van pesten wordt gezien, was onze gast. Op deze avond gaf hij heel wat informatie die de leerlingen ook tijdens de lessen kregen aangeboden. Wat is het verschil tussen pesten en plagen? Wat moeten we doen als iemand wordt gepest? Wat zijn de gevolgen van pesten? Tijdens het pestproject werd deze inhoud vertaald naar de kinderen in de klas. We vinden het heel belangrijk dat kinderen het verschil kennen tussen plagen en pesten en hebben daar in de lessen dan ook heel wat nadruk op gelegd.

Plagen gebeurt onbezonnen en spontaan, speelt zich af tussen "gelijken" en heeft geen kwade bijbedoelingen. Plagen gebeurt meestal één tegen één. Na het plagen zijn alle leden van de groep weer vrienden en wordt het geplaagde kind weer opgenomen in de groep. De groep lijdt ook niet onder plagerijtjes. Integendeel... het kan ook wel eens leuk zijn.

Pesten daarentegen gebeurt met opzet en veelal met voorbedachten rade. Het heeft de bedoeling om iemand te kwetsen en gebeurt systematisch. De pestkop voelt zich machtiger dan de gepeste. Het kind dat wordt gepest hoort niet meer bij de groep en voelt zich onveilig als gevolg van het pestprobleem. Pesters worden meestal bijgestaan door anderen. En wat kan je als enkeling doen tegen een pestgroepje?

We stelden ook een stappenplan op dat de kinderen moeten volgen als er iets gebeurt dat ze niet prettig vinden. Als er in de klas of op de speelplaats iets gebeurt, vragen wij kinderen ook steeds om het stappenplan te volgen.

    Hou daar mee op. Ik vind dit niet leuk.
    Heb je me niet gehoord? Hou ermee op, dit wil ik niet!
    Als je nu niet stopt, ga ik naar de meester of juf
    Ik ga nu naar de meester of juf. Ik denk na over wat ik ga zeggen:

        " Ik word geplaagd."
        " We maken ruzie."
        " Ik word gepest."

PHP mailer Dev By


 
   
 
 
   
 
 
   
 

 


     
       
       
       
     
   

         
           
           
         
         
           
           
         
       
 
             
               
               
             
             
               
               
             
             
               
               
             
           
Subject :
Email  :
Name  :
 
 
         
           
         
         
           
         
       
 

     
       
       
     
   
 


 

Onder constructie

Onder constructie

Onder constructie

Onder constructie