Keer terug naar de startpagina

© 2018 - Antoniusschool
School
Inschrijven
Pedagogisch project
Praktische info
  Inschrijven
Pestproject
Schoolreglement
Ons team
Schoolbestuur
Schoolraad
Oudercomité
Leerlingenraad
Scholengemeenschap
Bewegingsopvoeding
Veelgestelde vragen
Wie kan inschrijven?
Capaciteit in onze school

Elke basisschool in Vlaanderen is vanuit de overheid verplicht om zijn capaciteit te bepalen. Dat wil zeggen dat het schoolbestuur bepaalt hoeveel leerlingen er maximaal kunnen ingeschreven worden. Zij doet dat op verschillende niveaus. Het schoolbestuur van de Antoniusschool heeft op volgende niveaus haar capaciteit bepaald:

- kleuterschool:  50 kinderen per geboortejaar
- lagere school: 50 kinderen per leerjaar
- kleuterschool: 200 kinderen
- lagere school: 300 kinderen
- basisschool: 500 kinderen

Vrije plaatsen

Elke school is verplicht om het aantal vrije plaatsen per niveau te communiceren.

Dit geeft u een beeld of een inschrijving voor uw kind in onze school eventueel nog mogelijk is.
Op 1 januari 2018  heeft onze school nog volgende vrije plaatsen voor het schooljaar 2017-2018:
In Antoontje, onze kleuterschool:
geboortejaar 2015:  9
geboortejaar 2014:   4
geboortejaar 2013:  14
geboortejaar 2012:  1
In de Antoniusschool, onze lagere school
1ste leerjaar:  2
2de leerjaar:  6
3de leerjaar:  4
4de leerjaar:  3
5de leerjaar:  6
6de leerjaar:  0

 
Wanneer inschrijven?
ALLE kinderen van geboortejaar 2016

ALLE KINDEREN VAN GEBOORTEJAAR 2016, ook die kinderen die pas instappen op 1 september 2019, kunnen ingeschreven worden in 2018.

In onze school werken we met twee periodes:

Periode 1: voor broers en zussen van reeds ingeschreven leerlingen en kinderen van personeel
Ouders die al kinderen op onze school hebben of personeelsleden van onze school kunnen hun kinderen die geboren zijn in 2016 inschrijven vanaf 1 februari 2018. Zij krijgen voorrang op alle andere kinderen tot en met 28 februari 2018.

Periode 2: open inschrijvingsperiode
Alle ouders kunnen hun kind dat geboren is in 2016 inschrijven vanaf 1 maart 2018. De inschrijvingen start om 8.30 uur aan ons secretariaat op de Handelslei.

Alle andere kinderen

Kinderen van andere geboortejaren dan 2016 kunnen zich gedurende het ganse schooljaar inschrijven. Toch maken we nog graag volgende onderverdeling:


Kinderen die zullen starten op 1 september 2019:
Graag inschrijven vanaf 1 maart, samen met alle andere inschrijvingen

Kinderen die tijdens het schooljaar naar onze school wensen te komen:
Graag een afspraak maken met de directie via mail of telefonisch. Bij een overstap tijdens het schooljaar houden wij toch graag een inschrijvingsgesprek met de ouders, eventueel samen met uw kind.

 
Hoe inschrijven?
Praktisch

Als u uw kind wil inschrijven in onze school, komt u gewoon naar het secretariaat van de school op 1 maart of na afspraak.

U vult het inschrijvingsdossier op school in. Het enige wat u moet meebrengen is een document waarop het rijksregisternummer van uw kind te vinden is (kidsID,...)
Als u uw kind inschrijft in onze school, verklaart u zich akkoord met ons opvoedingsproject en het schoolreglement. U vindt beide documenten op deze website (zie navigatiekolom links)

Informatiedagen

Voor ouders van nieuwe kinderen organiseren wij informatiemomenten:

- maandag 18 februari 2018 om 20 uur
- woensdag 21 februari 2018 om 09.00 uur

Deze informatiemomenten gaan door in de eetzaal van de lagere school.
We leggen kort uit waar wij als school voor staan en geven u daarna een rondleiding in de kleuterschool en eventueel in de lagere school. 
Uiteraard kan u ook op deze momenten bij ons terecht met alle vragen.
Uw kind is ook welkom op deze informatiedagen.

Doe-mee-dagen

Voor reeds ingeschreven kleuters organiseren wij gedurende het schooljaar een aantal doe-mee-dagen. 

Op deze dagen krijgen kleuters de kans om eens een tweetal uurtjes mee te draaien in het klasje waarin ze kort daarna zullen instappen.
Ouders mogen hun kinderen die dag brengen om 9.30 uur en weer ophalen rond 11.30 uur. Zo blijven ze voor hun eerste klaservaring nog een beetje weg uit de drukte van de ochtend en de middag.
Dit schooljaar zijn voor de kleuters van geboortejaar 2015 op volgende data nog doe-mee-dagen gepland:

woensdag 18 oktober 2017 (voor instappers van 6-11-2017)
woensdag 13 december 2017 (voor instappers van 8-1-2018)
woensdag 17 januari 2018 (voor instappers van 1-2-2018 en van 19-2-2018)
woensdag 21 maart 2018 (voor instappers van 16-04-2018)
woensdag 2 mei 2018 (voor instappers van 14-05-2018)
woensdag 20 juni 2018 (voor instappers van 1-09-2018)