Keer terug naar de startpagina

© 2018 - Antoniusschool
School
Veelgestelde vragen
Pedagogisch project
Praktische info
Inschrijven
Pestproject
Schoolreglement
Ons team
Schoolbestuur
Schoolraad
Oudercomité
Leerlingenraad
Scholengemeenschap
Bewegingsopvoeding
  Veelgestelde vragen
Hoe activeer ik de oudercode bij Bingel?
Wat met afwezigheden?

De Belgische leerplichtwet bepaalt dat uw kind leerplichtig is vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin het zes wordt. Daarnaast zijn ook kleuters die op vijf jaar reeds naar het lager onderwijs overstappen, eveneens leerplichtig.

Als ouder bent u verantwoordelijk voor het feit dat uw kind aan de leerplicht voldoet.

 

Voor het voldoen aan deze leerplicht hebt u gekozen voor inschrijving in een school. Een inschrijving alleen is evenwel niet voldoende: uw kind moet élke schooldag van het schooljaar daadwerkelijk op school aanwezig zijn, behalve bij gewettigde afwezigheden.

Hierna vindt u in welke situaties leerplichtige kinderen gewettigd afwezig kunnen zijn en wat uw verplichtingen terzake zijn.